Kreacija

Naš TME pristup pomaže nam da shvatimo vaš brend iz svih uglova. Na osnovu TME pristupa formiramo čvršću podlogu za kreiranje različitih koncepata koje postavljamo u prezentaciju kreativnih rešenja.