Isporuka

U fazi isporuke prezentujemo sve koncepte nastale na osnovu detaljnog upoznavanja sa vašim potrebama. Po upoznavanju sa našim rešenjima, dostavljate nam debrief. Na osnovu debrief-a koji sadrži sve vaše komentare na dostavljene koncepte – unosimo izmene i implementiramo sve usvojene elemente na dogovorene materijale, neophodne za komuniciranje i uspeh vašeg brenda.