Usluge

Naša ekspertiza daje našim klijentima sigurnost da svoj biznis počnu ili nastave na najbolji mogući način.

Strategija

Strategija nam daje sve alate potrebne za struktuiranje vašeg brenda, definišući njegovo mesto na tržištu i omogućava nam da vidimo gde se nalaze mogućnosti za inovacije vašeg brenda.

Dizajn

Dizajniramo identitet vašeg brenda. Od korporativnog dizajna, dizajna ambalaže i digitalnog okruženja do komunikacijskih kanala i sajamskih nastupa, sve elemente brenda lako uklapamo u sve medije.

Izdavaštvo

Imamo iskustva u kreiranju, upravljanju i objavljivanju brendiranog sadržaja, od časopisa i digitalnog okruženja, do snimanih događaja i promotivnih dešavanja.

Digital

Naš zadatak je da učinimo da vaše prisustvo bude u potpunosti usklađeno sa vašim identitetom, definisanom strategijom komunikacije vašeg brenda i ciljnom grupom prepoznatom za svaku od mreža pojedinačno.
Pop & Reach

Kao konsultanti iz oblasti brenda kreiramo korporativnu

komunikaciju i sve neophodne materijale koji će dovesti

do ispunjenja vaših ciljeva, i prevazići vaša očekivanja.