Mirabank

 

 

Logotip čini „M“ naglašenim i veoma vidljivim, a takođe šalje poruku savršenstva, jednog  zatvorenog sistema, gde se sve kreće u skladu i na besprekoran način.

 

Naziv MIRA osmislili smo kao savršenu bazu za naziv banke, zbog internacionalne i arapske konotacije, označavajući bošču, zavežljaj pun vrednosti.

Krovna kreativna platforma bazirana na ideji „savremenog samopouzdanja“ rezultirala je vizualnim stilom koji sa lakoćom komunicira modernu i prijemčivu dostupnost investicione banke.

Napravili smo knjigu grafičkih standarda, poslovnu dokumentaciju, brošure, web prezentaciju, no vizuelni identitet smo, takođe, i pretvorili u elemente za dekoraciju enterijera, pozabavivši se celokupnim uređenjem prostora.

Kreativnim konceptima ispratili smo svaku kampanju Mirabank.

U svojstvu organizatora upriličili smo otvaranje Mirabank kao i proslavu godišnjice.