MAGIJA I KRISTALNE KUGLE

Bliži se kraj godine i dolazi vreme za sumiranje poslovnih uspeha i pogled u dane koji su pred nama. U to ime, poslužićemo se davno odloženom kristalnom kuglom i protrljati je u nadi da ćemo dobiti koncizne odgovore. Prošle godine smo se oslonili na intuiciju, vidno nespremni za susret sa bizarno nepredvidivim okolnostima, te smo sada odlučili da dobra predviđanja opravdamo spremnošću i posvećenošću. Na taj način ćemo izbeći celodnevnu preokupiranost velikim brojem projekata koji pristužu iz dana u dan i zahtevaju besprekoran menadžment. To nam je bila i radost i problem, jer je prebrz rast doneo posledice koje su ostavile trag, kako u internoj organizaciji, tako i u komunikaciji sa ljudima sa kojima delimo ideje.

Pitanje na koje ćemo potražiti odgovor pred ulazak u narednu godinu je: Kako poboljšati organizaciju i optimizovati raspoloživo vreme tako da, na radost naših klijenata i njihovih poslovnih ideja, budemo još produktivniji i kreativniji?

Sumirajući prošlu godinu, sa ponosom ističemo da su nove kolege iz različitih sektora pojačali naš tim i omogućili da kroz efikasniju organizaciju projekata, jače strategije, tech i digital, kao i inoviran dizajn pružimo kompletniju uslugu i proniknemo u načine na koje brendovi koje stvaramo dobijaju posebno mesto u svesti potrošača. Verovatno najvažnija lekcija koju smo naučili je da posvećivanje koje mora da se ponudi projektu uključuje u još većoj meri i ljude za koje stvaramo. I klijent ali i korisnik. Fokus će biti na ovom odnosu i u njemu leži preduslov da ulazak u devetnaestu godinu poslovanja studija bude u najmanju ruku uzbudljiv. Umesto čitanja kristalne kugle dodaćemo sopstvenu magiju i kreativno obogatiti sve što dotaknemo.