Victoria group

 

Victoria group je jedna od najvećih agrobiznis operacija u jugoistočnoj Evropi.

Za njihov novi vizuelni identitet trebalo je pronaći zajednički imenitelj i predstaviti kompletan spektar poslovnih jedinica kroz isti vizuelni ključ, dajući svakom članu grupe zaseban identitet, koji jasno konotira sa osnovnim znakom Victoria grupe, nosećeg člana poslovne imperije.

 

Razvoj identiteta je bio inspirisan evolucijom starog znaka koji je predstavljao grane, u jedan novi – list, koji je izrastao iz zemlje i koji je jasnije pričao o novim poslovnim potencijalima koji su bili prisutni.