Stara Škola rakija

Rakija “Stara škola” nastala je kao odgovor g. Donića na sopstveno pitanje – Mogu li napraviti bolju rakiju nego moji preci? Uz pomoć sina koji je završio tehnologiju na Poljoprivrednom fakultetu ideja nastavljanja porodične tradicije je uspela.

 

 

Zanatska tehnologija i male serije, posvećenost svakom detalju – neizbežno su vodili ka superiornom proizvodu koji je osvojio mnogobrojna priznanja.

 

 

Potreba za novim dizajnom ambalaže podrazumevala je kreiranje etikete koja prenosi utisak nečeg trajnog što odražava i tradiciju i kvalitet, ali to čini delikatno i sa stilom.