Rakia bar premium

Rakija se najčešće kupuje kao poklon, a poklon mora da bude izraz poštovanja onoga kome ga dajemo.

Imali smo zadatak da strateški razvijemo tri različite vrste etiketa, odn da kreiramo  dizajn ambalaže za tri različita kvaliteta i godišta rakije.

Pristup, u svom karakteru klasičan kao i samo piće, kombinovan je sa savremenim pristupom pri odabiru tipografije i duhom koji provejava kroz ilustracije.

Svaka od ilustracija sugeriše kvalitet i ličnu posvećenost pri pravljenju svake od ovih uskusnih rakija.