Perun

Bio je to vrlo specifična prezentacija brifa. Klijent je poređao boce vrhunskih alkoholnih brendova I rekao – Želim da se moj brend ovde nađe a da ne štrči kao do sada.

Perun, slovenski Bog groma, je zahtevao da pristup redizajnu ambalaže bude snažan, dominantan I direktan.