Kreacija

TME Pristup

Koncepti

Prezentacija

 

Naš TME pristup pomaže nam da shvatimo vaš brend iz svih uglova.

Na osnovu TME pristupa formiramo čvršću podlogu za kreiranje različitih koncepata koje postavljamo u prezentaciju kreativnih rešenja.